Działalność lecznicza

Kompleksowe świadczenie pomocy prawnej dla przedsiębiorców z branży leczniczej, w szczególności:
W

Pomoc prawna w zakresie zakładania podmiotów leczniczych

W

Pomoc prawna w zakresie prowadzenia działalności przez podmioty medyczne

W

Wsparcie w zakresie prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej

W

Reprezentacja wsporach związanych z błędami medycznymi

Kontakt