Procesy inwestycyjne

Kompleksowe świadczenie pomocy prawnej dla przedsiębiorców z branży budowlanej i robót inżynieryjnych, w szczególności:

W

Kontrakty w systemie generalnego wykonawstwa

W

Konsorcja

W

Umowy podwykonawcze

W

Zabezpieczenia kontraktów budowlanych

W

Negocjacje

W

Bieżące doradztwo w procesie inwestycyjnym

W

Wsparcie prawne procesów odbiorowych, rozliczeń i zamknięcia kontraktów oraz dotyczących gwarancji i rękojmi

W

Ubezpieczenia budowlane – reprezentacja w postępowaniach likwidacyjnych i sporach z ubezpieczycielami

W

Wielomilionowe spory sądowe

Kontakt