Upadłość i restrukturyzacja

Świadczenie pomocy prawnej dla dłużników i wierzycieli, a także członków zarządów oraz likwidatorów w obszarze dotyczącym upadłości, restrukturyzacji oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w szczególności:

W

Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wniosków restrukturyzacyjnych

W

Reprezentowanie wierzycieli dochodzących swoich wierzytelności w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

W

Reprezentowanie w postępowaniach dotyczących solidarnej odpowiedzialności majątkowej członków zarządów oraz likwidatorów za zobowiązania cywilne, podatkowe oraz wobec ZUS ? wskutek uchybienia terminowi do złożenia wniosku upadłościowego lub restrukturyzacyjnego

Kontakt