Partnerzy

Jarosław Wiśniewski

Partner w Kancelarii Wiśniewski, Szymura, Kamyk Spółka Partnerska Radców Prawnych

Radca prawny od 2002 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Kompleksowe świadczenie pomocy prawnej dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych, w branżach budownictwa ogólnego, specjalistycznych robót montażowych lub inżynieryjnych, projektowej, usług inżynierskich i nadzorów, produkcji przemysłowej, wyrobów medycznych, produktów kosmetycznych, działalność leczniczej i działalności handlowej.

Świadczenie pomocy prawnej także dla klientów zagranicznych oraz z udziałem zagranicznym.

Zakres praktyki: Prawo cywilne i handlowe, Obsługa prawna procesów inwestycyjnych – budownictwo specjalistyczne i infrastruktura liniowa, Zamówienia publiczne, Działalność Lecznicza, Wyroby medyczne i kosmetyczne, Prawo pracy

Ewa Szymura

Partner w Wiśniewski, Szymura, Kamyk Spółka Partnerska Radców Prawnych

Radca prawny od 2005 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Kompleksowe świadczenie pomocy prawnej dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej, stalowej, handlowej, usług medycznych

Współpraca ze spółkami kapitałowymi i grupami kapitałowymi, w tym giełdowymi spółkami akcyjnymi, obejmująca wszystkie aspekty prawne funkcjonowania tych podmiotów
Świadczenie pomocy prawnej także dla klientów zagranicznych oraz z udziałem zagranicznym.

Zakres praktyki: Prawo cywilne i handlowe, Obsługa prawna procesów inwestycyjnych – budownictwo specjalistyczne i infrastruktura liniowa, Zamówienia publiczne, Ubezpieczenia, Prawo pracy, Działalność Lecznicza, Ochrona danych osobowych, Organizacje pozarządowe

Mariusz Kamyk

Partner w Wiśniewski, Szymura, Kamyk  Spółka  Partnerska  Radców Prawnych.

Radca prawny od 2006 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Posiada od 2010 r. licencję doradcy restrukturyzacyjnego (nr 205).

Laureat konkursu na najlepszego studenta prawa w Polsce „Primus in primis” – pierwsze miejsce na poziomie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i trzecie miejsce na poziomie ogólnopolskim – 2001 rok.

Kompleksowe świadczenie pomocy prawnej dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem branży energetycznej.

Współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi będącymi operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych, przedsiębiorcami obrotu energią i paliwami gazowymi i ciekłymi oraz odbiorcami przemysłowymi i energochłonnymi.

Wieloletnia współpraca z podmiotami będącymi częścią polskiej grupy kapitałowej tworzącej jedno z największych w Polsce zintegrowane pionowo przedsiębiorstwo z branży energetycznej oraz z podmiotami będącymi polską częścią grup kapitałowych o zasięgu ogólnoświatowym z branży stalowej oraz z branży chemicznej, będących także przedsiębiorstwami energetycznymi.

Zakres praktyki: Prawo energetyczne, Obsługa prawna procesów inwestycyjnych – budownictwo specjalistyczne i infrastruktura liniowa, Upadłość i restrukturyzacja, Prawo cywilne i handlowe, Prawo pracy

 

Kontakt