Prawo cywilne i handlowe

W

Zakładanie i likwidacja spółek handlowych

W

Procesy due diligence

W

Transakcje Merger & Acquisition

W

Umowy SPA

W

Reorganizacja i restrukturyzacja

W

Obsługa organów korporacyjnych

W

Umowy i negocjacje w obrocie gospodarczym

W

Regulacja tytułów prawnych do nieruchomości

W

Spory sądowe i pozasądowe w sprawach gospodarczych i cywilnych

Kontakt