Ochrona danych osobowych

Kompleksowe świadczenie pomocy prawnej w zakresie przetwarzania danych osobowych i przestrzegania wymogów RODO, w szczególności:
W

Ocena konkretnej sytuacji i potrzeb w zakresie ochrony danych osobowych

W

Wdrażanie systemów ochrony danych osobowych z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb administratora

W

Wsparcie prawne obsługi systemów ochrony danych osobowych

Kontakt