O kancelarii

Wiśniewski, Szymura, Kamyk
Spółka Partnerska Radców Prawnych (WSK)

świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców ? spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych, grup kapitałowych, jak i podmiotów prowadzących działalność w mniejszym rozmiarze.

Kompleksowa Pomoc Prawna

WSK świadczy kompleksową pomoc prawną wspierając przedsiębiorców w sprawach dotyczących ich bieżącej działalności oraz przy realizacji złożonych zadań i projektów, na terenie kraju oraz w ramach międzynarodowego obrotu handlowego. WSK świadczy także pomoc prawną w ramach sporów sądowych oraz arbitrażowych.

WSK świadczy pomoc prawną w języku angielskim.

Obok  podstawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej poszczególnych radców prawnych i adwokatów posiadamy także ubezpieczenie dodatkowe.

Nasz zespół

Potencjałem WSK jest zespół ludzi zaangażowanych w swoją pracę, stale pogłębiających swoją wiedzę i doświadczenie oraz otwartych na potrzeby Klientów i ich wymagania w zakresie pomocy prawnej.

Do grona pracowników i współpracowników Kancelarii należą radcowie prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy i absolwenci prawa.

OBSZARY NASZEJ
PRAKTYKI

Prawo Cywilne
i Handlowe

Prawo
Energetyczne

Procesy
Inwestycyjne

Zamówienia
Publiczne

Ubezpieczenia

Działalność
Lecznicza

Wyroby Medyczne
i Kosmetyczne

Prawo
Pracy

Ochrona Danych
Osobowych

Upadłość
i Restrukturyzacja

Organizacje
Pozarządowe

Kontakt