Prawo energetyczne

Kompleksowe świadczenie pomocy prawnej dla przedsiębiorców z branży energetycznej, w tym zwłaszcza: operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych, przedsiębiorstw obrotu energią i paliwami gazowymi i ciekłymi oraz odbiorców przemysłowych i energochłonnych, w szczególności:

W

Umowy dotyczące dostarczania energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw gazowych i płynnych

W

Generalne Umowy Dystrybucyjne dotyczące energii elektrycznej i gazu

W

Umowy dotyczące bilansowania handlowego (POB)

W

Umowy przyłączeniowe do sieci, oraz procedury w ramach tzw. kodeksów sieciowych (zwłaszcza NC RfG i NC DC)

W

Umowy o usunięcie kolizji inwestycji z siecią przedsiębiorstwa energetycznego

W

Weryfikacja prawna instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych energetycznych i gazowych

W

Reprezentowanie w postępowaniach dotyczących pozyskiwania tytułów prawnych do gruntów pod inwestycje sieciowe

W

Regulowanie tytułów prawnych do gruntów zajętych przez sieci przedsiębiorstw energetycznych

W

Reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz w postępowaniach sądowych

Kontakt